Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Обявление с изх.№ УТ- 419 /10/31.12.2021г. на община Чипровци, относно издадена Заповед № 548 от 31.12.2021 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на СПЕЦИЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА

Дата на публикуване: 31.12.2021 16:30

Наименование Брой тегления
Обявление с изх.№ УТ- 419(10) от 31.12.2021г. на община Чипровци 3 Изтегли документ с име "Обявление с изх.№ УТ- 419(10) от 31.12.2021г. на община Чипровци"