Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Чипровци в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

Дата на публикуване: 17.05.2022 15:30

Наименование Брой тегления
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 2 Изтегли документ с име "Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА"
Мотиви за приемане за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Чипровци в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност 4 Изтегли документ с име "Мотиви за приемане за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Чипровци в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност"
Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Чипровци в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност 8 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Чипровци в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност"