Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.03.2022 г.

Дата на публикуване: 16.05.2022 14:24

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"