Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 81390.503.932 по КККР на гр. Чипровци, с площ 513 кв.м. находящ се в гр. Чипровци, област Монтана, ул. " Стара планина" №3

Дата на публикуване: 13.05.2022 13:43

Наименование Брой тегления
обява търг продажба 9 Изтегли документ с име "обява търг продажба"
Заповед обявяване търг продажба - имот с идентификатор 81293.503.932-Чипровци 6 Изтегли документ с име "Заповед обявяване търг продажба - имот с идентификатор 81293.503.932-Чипровци"