Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Месечен отчет към 30.04.2022 г.

Дата на публикуване: 11.05.2022 11:03

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 186 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 196 Изтегли документ с име "Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\""
Отчет на ДГ \"Детелина\" 195 Изтегли документ с име "Отчет на ДГ \"Детелина\""
Месечен отчет КР за 2022 Април 122 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 2022 Април"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 178 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 124 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 164 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 181 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"