Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Чипровци и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В

Дата на публикуване: 26.04.2022 14:54

Наименование Брой тегления
Доклад за предварителна оценка 3 Изтегли документ с име "Доклад за предварителна оценка"
Мотиви към проект на Наредба 3 Изтегли документ с име "Мотиви към проект на Наредба"
Обявление с изх.№174 от 26.04.2022г. на общ.Чипровци 11 Изтегли документ с име "Обявление с изх.№174 от 26.04.2022г. на общ.Чипровци"
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Чипровци и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В 20 Изтегли документ с име "Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Чипровци и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В"