Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 07.04.2022 11:54

Наименование Брой тегления
Наредба № 9 изм. 23.03.2022 г.. 20 Изтегли документ с име "Наредба № 9 изм. 23.03.2022 г.."