Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Справка за постъпили предложения по проект на Предложение за изменение и допълнение на нормативен акт на община Чипровци - Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чипровци

Дата на публикуване: 18.03.2022 15:58

Наименование Брой тегления
справка постъпили предложения 28 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения"