Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заповед № 95/18.03.2022 г. на Кмета на Община Чипровци за спечелил в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с площ от 27.5 кв.м. на първия етаж в сграда с идентификатор 81390.502.8558.4 по КККР на гр. Чипровци, ул. "Точо войвода" №2

Дата на публикуване: 18.03.2022 14:56

Наименование Брой тегления
Заповед сп. търг ВиК 33 Изтегли документ с име "Заповед сп. търг ВиК"