Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заповед № 76/01.03.2022 г. на Кмета на община Чипровци за спечелил в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Челюстница и с. Бели мел с обща площ от 521.419 дка.

Дата на публикуване: 02.03.2022 08:40

Наименование Брой тегления
ЗСТЗЗ 22.docx 60 Изтегли документ с име "ЗСТЗЗ 22.docx"