Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Предложение за изменение на Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чипровци

Дата на публикуване: 17.02.2022 15:59

Наименование Брой тегления
Частична оценка 121 Изтегли документ с име "Частична оценка"
Проект на изменение 123 Изтегли документ с име "Проект на изменение"
Мотиви за изменение 129 Изтегли документ с име "Мотиви за изменение"