Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Проект за изменение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци

Дата на публикуване: 10.01.2022 11:55

Наименование Брой тегления
Проект за изменение на Наредба 2.doc 37 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредба 2.doc"
Обявление промяна Наредба 2.doc 67 Изтегли документ с име "Обявление промяна Наредба 2.doc"