Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл. 18а, ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Дата на публикуване: 31.12.2021 14:05

Наименование Брой тегления
Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл. 18а, ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ.pdf 108 Изтегли документ с име "Съобщение по чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл. 18а, ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ.pdf"