Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дата на публикуване: 16.12.2021 14:10

          Уважаеми съграждани  „ЧЕЗ Разпределение България’’  АД  Ви уведомява, че  на 21.12.2021г. /вторник / от 08:30 ч.– 16:30 ч. поради ремонт на мрежа ще бъдат без електрозахранване потребителите на гр. Чипровци.

 
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ