Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.

Дата на публикуване: 08.12.2021 10:55

Наименование Брой тегления
публично обс.прог.2022.docx 20 Изтегли документ с име "публично обс.прог.2022.docx"
programa 22.docx 58 Изтегли документ с име "programa 22.docx"