Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.

Дата на публикуване: 16.11.2021 16:15

Наименование Брой тегления
програма22.docx 33 Изтегли документ с име "програма22.docx"