Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 01.11.2021 17:10

Наименование Брой тегления
Отчет капиталови разходи 3-то тримесечие 2021 г. 52 Изтегли документ с име "Отчет капиталови разходи 3-то тримесечие 2021 г."
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 38 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 30 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 109 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 62 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 31 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"