Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

Дата на публикуване: 29.10.2021 15:16

Наименование Брой тегления
Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до н-ци на Видо Илиев Видов.pdf 73 Изтегли документ с име "Съобщение по чл.61, ал. 3 във вр.чл. 18, ал. 9 и ал. 10 от АПК и § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до н-ци на Видо Илиев Видов.pdf"