Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Обявление с изх.№УТ – 419 (4) от 15.09.2021г. на общ.Чипровци на основание чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.210, ал.3 и чл.215 от ЗУТ за съобщаване на Заповед №350_13.09.21г.

Дата на публикуване: 15.09.2021 00:00

Наименование Брой тегления
Обявление с изх.№УТ – 419 (4) от 15.09.2021г. на общ.Чипровци на основание чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.210, ал.3 и чл.215 от ЗУТ за съобщаване на Заповед №350_13.09.21г..pdf 93 Изтегли документ с име "Обявление с изх.№УТ – 419 (4) от 15.09.2021г. на общ.Чипровци на основание чл.61, ал.1 от АПК във вр. с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.210, ал.3 и чл.215 от ЗУТ за съобщаване на Заповед №350_13.09.21г..pdf"