Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 12.07.2021 00:00

Наименование Брой тегления
Наредба № 9 м.06.2021.pdf 171 Изтегли документ с име "Наредба № 9 м.06.2021.pdf"