Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Месечен отчет към 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 08.10.2021 14:10

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 14 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет на ДГ \"Детелина\" 26 Изтегли документ с име "Отчет на ДГ \"Детелина\""
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 16 Изтегли документ с име "Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\""
Месечен отчет КР за 2021 Септември.xlsx 89 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 2021 Септември.xlsx"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 16 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 25 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 18 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 46 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"