Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Обявление с изх.№ УТ-415(6) от 15.09.2021г. до заинтер. лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ

Дата на публикуване: 15.09.2021 08:40

Наименование Брой тегления
Обявление с изх.№ УТ-415(6) от 15.09.2021г. до заинтер. лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ.pdf 77 Изтегли документ с име "Обявление с изх.№ УТ-415(6) от 15.09.2021г. до заинтер. лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ.pdf"