Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Месечен отчет към 31.08.2021 г.

Дата на публикуване: 13.09.2021 08:36

Наименование Брой тегления
Отчет на ДГ \"Детелина\" 44 Изтегли документ с име "Отчет на ДГ \"Детелина\""
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 40 Изтегли документ с име "Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\""
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 106 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 40 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 40 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 36 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"
Месечен отчет КР за 2021 Август.xlsx 38 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 2021 Август.xlsx"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 39 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"