Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на областта

Дата на публикуване: 06.08.2021 13:56

Наименование Брой тегления
Списъци с физическите блокове определени за теренна проверка изпратени с писмо РД-459/05.08.2021 г. на Директора на ОД \"Земеделие\" - Монтана 1 Изтегли документ с име "Списъци с физическите блокове определени за теренна проверка изпратени с писмо РД-459/05.08.2021 г. на Директора на ОД \"Земеделие\" - Монтана"