Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на времнни противоепидемични мерки на територията на община Чипровци, считано от 12.11.2020 до 30.11.2020 г.