Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

ВАЖНО!


Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на КОВИД-19 на областно и на национално ниво, с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация, и на основание чл. 63, ал. 7 във връзка с ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № 275/30.10.2020 г. на Регионална здравна инспекция - Монтана, Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,

СЕ   З А Б Р А Н Я В А Т:

Посещенията на граждани в сградата на общинска администрация Чипровци, с изключение на Деловодството – Центъра за обслужване на граждани, Първи етаж, стая 103.
 

Препоръчително е обаждането на следните телефонни номера:

За данъчни, административни и финансови въпроси: 09554/2003;

За въпроси от Устройство на територията:  09554/2828;

Кмет /технически секретар: 09554/2828.