Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Заповед на Кмата на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 30.10 2020 г. до 12.11.2020 г.