Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 23.10 2020 г. до 30.11.2020 г.