Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Съобщение до гражданите на Община Чипровци

08.09.2020 16:27

Уважаеми граждани,
Във връзка с изтичащия голям брой български лични документи през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи /лични карти, паспорти/, Ви уведомяваме следното:

„ОД на МВР“ – Монтана ще приема заявления на 23-ти и 24-ти септември 2020 г. в Ритуалната зала в гр. Чипровци от 09.00 – 17.00 часа.


Записвания за жителите на гр. Чипровци се правят в Общината, етаж 1 – дежурни по ОбСС и на телефони: 09554/ 28-28, 0878 100 958.