Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Съобщение

17.08.2020 00:00

 ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

На 17 август 2020 г. (понеделник) от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Чипровци  ще се проведе работна среща във връзка с новите програми на Агенцията по заетостта в подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.