Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.