Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Община Чипровци, в качеството си на бенефициент по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чипровци" по ОПРЧР, обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Доставчик"

Дата на публикуване: 14.05.2020 10:43

 


Срок за подаване на документи:

Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3461 гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” № 45 – Деловодство.

 

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).

 

Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи, до запълване на работните места.Обявление относно: Прием на документи от кандидати за заемане на длъността "Доставчик"


Заявление за длъжността "Доставчик"


Декларация


Автобиография

Длъжностна характеристика "Доставчик"