Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обяви
Община Чипровци, в качеството си на бенефициент по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чипровци" по ОПРЧР, обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Доставчик"
14.05.2020

 


Срок за подаване на документи:

Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3461 гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” № 45 – Деловодство.

 

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).

 

Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи, до запълване на работните места.Обявление относно: Прием на документи от кандидати за заемане на длъността "Доставчик"


Заявление за длъжността "Доставчик"


Декларация


Автобиография

Длъжностна характеристика "Доставчик"

 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: