Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Съобщение до заинтересованите страни за издадена Заповед № 1/ 06.01.2020 г. на кмета на общ.Чипровци

Дата на публикуване: 02.03.2020 15:46


Съобщение до заинтересованите страни