Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Звената ,,Български документи за самоличност" при ОДМВР и СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и кметове