Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Общинска собственост
Обявление за публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
15.08.2019


Обява

 

 

Публичният търг ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10.00 часа, в малка заседателна зала на община Чипровци.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че