Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
Хората с увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ в община Чипровци.
13.08.2019

 

    От Общината припомняме на заинтересованите и правоимащите, че вече могат да подават заявления за включване в механизма за лична помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма лична помощ се регламентира кой има право на тази помощ и как ползвателите да се включат в механизма.

    Според Закона за лична помощ до 31 декември 2020 г. ползватели на лична помощ са Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

    Ползватели са и децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност също са ползватели съгласно закона.

    Заявлението се подава по образец лично или чрез упълномощено лице до Кмета на общината по настоящ адрес. Заявителят декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че не е посочен такъв, Община Чипровци, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

     Към заявлението задължително се прилага направлението с определения брой часове, изготвено от Дирекция ,,Социално подпомагане". Затова препоръката към ползвателите, които все още нямат такъв документ, е да посетят първо Дирекция ,,Социално подпомагане" – град Чипровци, за да бъдат определени необходимите часове. Броят на часовете за лична помощ се определя въз основа на четири степени на зависимост и варира до 168 часа месечно, според нуждите и състоянието.

    Когато ползвател на лична помощ е дете с 90% и над 90% степен на увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която получава по Закон за семейните помощи за деца, да се превежда от Агенция за социално подпомагане на общината, която е доставчик на лична помощ. Конкретната суме се изчислява според определения брой часове помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистента на детето и сключване на трудов договор с него.

   В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолете човек с 90% и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за учжда помощ, заявителят за ползваен на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въс основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на общината.

   Предоставянето на помощта ще започне считано от 1 септември 2019 г. Заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата. Заявлението и придрижаващите ги документи се приемат от общинска администрация, стая 306. Образец може да получите на място (стая 306) или да изтеглите от сайта на община Чипровци.


Заявление - Декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ


Заявление - Декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ


Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ


Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за лична помощ


Декларация - лични данни

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че