Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Профил на купувача
Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново"
22.07.2019


Обявление за поръчка - 22.07.2019 г.


Решение за откриване на процедура - 22.07.2019 г.


Документация - 22.07.2019 г.


Образци на документи - 22.07.2019 г.


ПИП компостираща инсталация - 22.07.2019 г.


ПУП компостираща инсталация - 22.07.2019 г.


Отговор на постъпило запитване - 05.08.2019 г.


Инженерно - геоложко проучване и геодезическо заснемане - 05.08.2019 г.


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 12.08.2019 г.


Отговор на постъпило запитване - 16.08.2019 г.


Протокол № 1 от 25.09.2019 г. - 25.09.2019 г.


Протокол № 2 от 14.11.2019 г. - 14.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови параметри - 18.11.2019 г.


Протокол № 3 от 22.11.2019 г. - 22.11.2019 г.


Доклад от работата на комисията - 02.12.2019 г.

Решение № 51 от 09.12.2019 г. за избор на изпълнител - 09.12.2019 г.

Договор № ЗД-03 от 08.01.2020 г. - 08.01.2020 г.


Обявление за възложена поръчка от 09.01.2020 г. - 09.01.2020 г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 04.03.2020 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че