Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

О Б Я В Я В А Прием на заявления по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съобщение

Дата на публикуване: 19.02.2019 15:45

Обявление и заповед