Културен календар за 2023 година

Извършване на доставка и монаж на обзавеждане и оборудване по проект ,,Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ ,,ДЕТЕЛИНА" в гр. Чипровци, община Чипровци"

Дата на публикуване: 11.09.2018 11:40


Документация - 11.09.2018 г.

Обявление - 11.09.2018 г.

Отговор на постъпил въпрос от 25.09.2018 г. - 25.09.2018 г.


Чертеж, разпределение кота - 25.09.2019 г.


Отговор на постъпил въпрос - 28.09.2018 г.


Протокол 1 от 31.10.2018 год- 31.10.2018 год.


Протокол №2 от 13.11.2018 г. - 13.11.2018 год.

Протокол № 3 от 27.11.2018 год.- 27.11.2018 г.


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от 27.11.2018 г. - 27.11.2018 г.


Протокол №4 от 17.12.2018 г. - 17.12.2018 г.|


Протокол №5 от 07.01.2019 г.  - 07.01.2019 г.


Доклад от работата на комисията от 08.01.2019 г.- 08.01.2019 г.


Решение №1 от 09.01.2019 г. - 09.01.2019 г.


Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до АБВ Земеделие ЕООД - 04.02.2019 г.


Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ДИРО БГ ООД - 04.02.2019 г.


Обявление за възложена поръчка - 14.03.2019 г.


Договор ОП 1 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 2 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 3 от 08.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 4 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 5 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 6 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 7 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 8 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 9 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.