Новини

02.06.2021
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, Готов е проектът на Програмата за развитие на туризма в община Чипровци 2021-2027 г. Целта на Програмата е да очертае основната рамка за устойчиво развитие на туризма в общината и механизмите за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Разписани са ясни цели и приоритети, които са съобразени с туристическия потенциал на района и нагласите...