Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
26.10.2020
по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Информация за Възложителя на плана: Възложител: Регионална дирекция по горите - Берковица Директор: инж. Сашко Каменов Пълен пощенски адрес: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13 Лице за контакти: Маргаритка Новкова – гл. експерт Тел.: 0953/80300; E-mail: rugberkovitca@iag.bg   Обща информация за предложения план   а)         Основание за изготвяне на плана ОПРГТ се разработват в изпълнение на разпоредбите на чл.12 на Закона за горите (ЗГ) и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация...

Заповед на Кмата на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 23.10 2020 г. до 30.11.2020 г.
23.10.2020
Заповед

Заповед на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България
23.10.2020
Заповед

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
21.10.2020
от 02.11.2020 г. (понеделник) се променя началния час на тръгване на автобуса по линията Монтана - Чипровци от 08:10 ч. на 08:30 ч. Откриват се нови автобусни линии:Чипровци - Мартиново с час на тръгване от гр. Чипровци - 08:09 ч. и обратно от с. Мартиново - 08:18 ч. (без събота и неделя).Превала - Чипровци с час на тръгване от с. Превала - 07:45 ч. и обратно от гр. Чипровци - 14:15 ч. (без сряда, събота и неделя, от гр. Чипровци - 14:47 ч. (само в сряда).

Заповед за въведени противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 01.10.2020 г. - 30.11.2020 г.
01.10.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че