Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Обяви
Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19.3, ОТДЕЛ 90 "О " и 2 "Я", на територията на община Чипровци.
04.09.2019
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:30 часа на 18.09.2019 год.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:30 часа на 18.09.2019 год. в деловодството на Община Чипровци.
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.