Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Обяви

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема ,,Училищен плод" за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебна година
19.08.2019

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт ,,Програми и проекти"
13.08.2019
Обявление Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в стач 103 (Деловодство) на Общинска администрация Чипровци до 17.00 часа на 27.08.2019 г., включително. 

Покана за консултации при кмета
12.08.2019
Покана за консултации

ДЕКЛАРАЦИЯ (по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)
12.08.2019
Декларация

Протокол за проведено заседание на Комисия по чл. 37 ,,в", ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Ковачица
09.08.2019

Протокол за проведено заседание на Комисия по чл. 37 ,,в", ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Челюстница
09.08.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че