Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Обяви

Списък на допуснатите кандидати за длъжността ,,Главен архитект"
09.10.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността ,,Програми и проекти"
19.09.2018

Обявяване на подбор за свободно работно място за длъжността ,,Специалист активиране"
11.09.2018

Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ,,Програми и Проекти"
04.09.2018

Провеждане на конкурс за назначаване на ,,Главен архитект" на община Чипровци
04.09.2018

До всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица
08.08.2018

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: