Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Общинска собственост

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 г. – 2021 г.
16.01.2020
Годишен план

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
16.01.2020

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
16.01.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
15.01.2020

Обява за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
14.01.2020
Обява конкурсКонкурсни условия Предложение за участие в публично оповестен конкурс Декларация за оглед

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
14.01.2020

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac