Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Общинска собственост

Протокол за определяне на необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и разпредели имотите – пасища и ливади от общинския поземлен фонд за всяко землище, които ще се отдават под наем за срок от пет стопански години.
22.04.2019
Протокол на комисията

Заповед за спечелил търг
16.04.2019
Заповед на Кмета

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
25.03.2019
Заповед на Кмета

Обява за публичен търг с явно наддаване
25.03.2019

Заповед за спечелил търга
19.03.2019
Заповед на кмета

Заповед за спечелил търга
12.03.2019
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че