Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Горна Лука, с. Железна и с. Челюстница
12.02.2019
Заповед на кмета Обява

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване, който ще се проведе на 18.03.2019 г. от 13:00 часа
12.02.2019
Заповед на Кмета Обява

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019г.- 2020г.
21.01.2019

Публично обсъждане на годишен план за паша
21.01.2019
ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019 – 2020г.
21.01.2019
Годишен план

Изменение на Заповед № 411 от 16.10.2018 година с Заповед № 441 гр. Чипровци от 02.11.2018 г.
05.11.2018

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: