Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Общинска собственост

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
15.11.2019
  Покана за публично обсъждане Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.

Заповед за спечелили търг провел се на 17.09.2019 г.
17.09.2019
Заповед на кмета

Обявление за публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
15.08.2019
Обява     Публичният търг ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10.00 часа, в малка заседателна зала на община Чипровци.

Заповед за провеждане на търг на 17.09.2018 г.
15.08.2019
Заповед търг Списъци

Заповед за спечелил търг по чл.37 и ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.