Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Профил на купувача

Снегопочистване 2018-2019 г.
28.09.2018
Документация Информация за удълваване на първоначалния срок за получаване на оферти - 08.10.2018 г. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти снегопочистване - 08.10. 2018 г. Протокол № 1 от 15.10.2018 г. - 15.10.2018 г. ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ОТ 16.10.2018 г. - 16.10.2018 г.  

Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в ОУ ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци
11.09.2018
Документация Информация за удължаване на първоначалния срок - 19.09.2018 г. Заповед за удължаване на срока - 19.09.2018 г. Протокол 1 от 26.09.2018 г.

Обява, избор на изпълнител за СМР ,,Изграждане и обновяване на площадно пространство и мултифункционална спортна площадка с. Горна Лука, общ. Чипровци"
06.08.2018
Документация Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 22.08.2018 г. Информация за удължаване на пържоначалния срок за получаване на оферти от 22.08.2018 г. Протокол 1 от 29.08.2018 г.

Пазарни консултации ,,Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ОДЗ „,Детелина"
16.07.2018
Документация - 16.07.2018 год. Заповед № 280 от 16.07.2018 год. Покана от 16.07.2018 год.Протокол 1 от 24.07.2018 год. Решение 30 от 25.07.2018 год.

,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - Гушовски манастир"
09.07.2018
Документация

,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - ,,Гушовски манастир"
09.07.2018
Документация - Реконстукция и рехабилитация на общински местен път Отклонение Чипровци - Гушовски манастир - 09.07.2018 г. 1.Отговор на постъпил въпрос от 30.07.2018 г. -30.07.2018 г. 2.Протокол №1Реконструкция и рехабилитация на общински местен път от 14.08.2018 г. - 14.08.2018 г. 3.Протокол №2 Реконструкция и рехабилитация на общински местен път от 20.08.2018 г. - 20.08.2018 г. 4. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Реконструкция и рехабилитация на общински път от 20.08.2018 г. - 20.08.2018 г. 5.Протокол № 3 Реконструкция и рехабилитация на общински местен път от 23.08.2018 г. - 23.08.2018 г. 6.Решение №34 от 24.08.2018 г. Реконструкция и рехабилитация на общински местен път - 24.08.2018 г. 7. Договор СМР...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: