Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Проекти

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци между НДЕФ и община Чипровци
16.01.2019
Информация за проекта

Проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада"
04.10.2018
През месец юли 2018 г. стартира изпълнението на проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада" по ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0076-C01, процедура ,,Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020". Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.Бенефициент по проекта е община Чипровци с партньори община Георги Дамяново и фондация ,,Пътя на траките". Безвъзмездната помощ е в размер на 313 915,22 лв. от които:- 266 827,94 лв. европейско финансиране- 47 087,28 лв. инационалноКратко описание на проекта:Създаване на ново социално предприятие, възраждащо и продължаващо традициите на характерните за района занаяти по килимарство и грънчарство,ще реши потребностите на населението в Северозападна България за...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.