Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Състав и структура

СЪСТАВ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ

1.Цветана Замфирова Петкова - председател

2.Анатоли Петров Първанов - общински съветник

3.Георги Леонов Кютински-общински съветник

4.Иван Людмилов Николов - общински съветник

5. Марияна Асенова Иванова - общински съветник

6. Младен Михайлов Младенов - общински съветник

7. Николай Иванов Димитров - общински съветник

8. Петя Тимова Вълова-Георгиева - общински съветник

9.Пламен Цветанов Петров - общински съветник

10.Цецка Димитрова Василева - общински съветник


Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.