Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Проекти на наредби

Проект на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
17.01.2019
Проект на Наредба № 4 Мотиви за изменение на Наредба № 4

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
14.12.2018
Проект на наредба

Проект на Наредба № 2
14.12.2018
Проект на Наредба 2 Приложение №1 към Проект на Наредба № 2 Мотиви за изменение Наредба № 2

Проект за изменение на Наредба № 2
21.09.2018
Обявление по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове ПРОЕКТ на наредба за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци”

Проект на Наредба за изменение и допълнение на ,,Наредба за символиката на град Чипровци"
26.02.2018
Проект на Наредба

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чипровци”, приета с Решение №614 от 19.03.2014 г. на ОбС Чипровци
23.01.2018
Проект на наредба ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: