Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Проекти на наредби

Проект за изменение Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци
03.01.2020
Проект за изменение на Наредба 1 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци (на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове) - 22.01.2020 г.

Проект за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци
15.08.2019
мотиви за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци Проект на Наредба

Проект за изменение на Наредба № 3 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Чипровци
01.08.2019
Мотиви за изменение Проект на Наредба  

Проект за изменение на Наредба управление на отпадъците
19.07.2019
Мотиви за изменение Проект на Наредба

Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
21.06.2019
  Мотиви за промяна на Наредба за управление на отпадъците Проект на Наредба за управление на отпадъците

Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци
11.03.2019
Проект за изменение Обявление промяна Наредба 2 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба 2

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac