Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Проекти на наредби

Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци
11.03.2019
Проект за изменение Обявление промяна Наредба 2 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба 2

Проект на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
17.01.2019
Проект на Наредба № 4 Мотиви за изменение на Наредба № 4

НАРЕДБА № 7 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
10.01.2019
Проект на Наредба № 7 Мотиви за изменение на Наредба № 7

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
14.12.2018
Проект на наредба

Проект на Наредба № 2
14.12.2018
Проект на Наредба 2 Приложение №1 към Проект на Наредба № 2 Мотиви за изменение Наредба № 2

Проект за изменение на Наредба № 2
21.09.2018
Обявление по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове ПРОЕКТ на наредба за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци”

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че