Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ,,Секретар на община"
21.11.2017

Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
14.09.2017
Списък на дейностите

Съобщение до заинтересованите граждани
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо принудително отчуждаване на част от частни поземлени имоти за общински нужди във връзка с учредяване на право на преминаване и прокарване през чужди имоти, засегнати от трасе на МП «РП ІІІ – 1022 /Бели мел – Железна – Чипровци – Мартиново – ГПП/ - Отклонение Чипровци – «Гушовски манастир», «Атракционен парк» и хижа «Явор» м. «Мангесина ливада»
08.09.2017

Обявление относно издадена Заповед № 602 от 29.08.2017 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на ПУП- ПЗ за ПИ № 000631 в землището на с. Бели мел
30.08.2017

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №2 отдел 95 ,,А" на територията на община Чипровци
16.08.2017
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 30.08.2017 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 30.08.2017 год. в деловодството на Община Чипровци.Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Съдържание на документацията за провеждане на търга Приложения към документация за търг

Търсене
АНКЕТА