ПРАЗНИК НА БАЛКАНА
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обяви

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина корен в обект №1 отдел 3 ,,в1", 3 ,,г1" и 4 ,,А" на територията на община Чипровци
04.07.2017
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год.Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 19.07.2017 год. в деловодството на Община Чипровци.Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Приложения към документацията за търга  

Обява за ИП на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, ГР.СОФИЯ
30.06.2017

Покана
26.05.2017
Покана за откриване на строителен обект - детски площадки Invitation

Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията
16.05.2017

Обявяване на конкурс за длъжността инспектор ,,Екология, отбранително - мобилизационна политика, гражданска защита и служител по сигурността" към отдел ,,Обща администрация" в община Чипровци
16.05.2017

Обява за инвестиционно предложение на община Чипровци
12.05.2017

Търсене
АНКЕТА