Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обяви

СЪОБЩЕНИЕ
07.06.2018
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИПРОВЦИ  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ СЪГЛАСНО  ЗАПОВЕД №168/03.05.2018Г. СЕ ЗАБРАНЯВА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВСИЧКИ ВОДОЕМИ /РЕКИ, ЯЗОВИРИ И ДР./ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ.

СЪОБЩЕНИЕ
07.06.2018
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИПРОВЦИ  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ПРИ БРАНЕТО НА ЛИПОВ ЦВЯТ, Е НЕДОПУСТИМО КЪРШЕНЕ, ЧУПЕНЕ И РЯЗАНЕ НА КЛОНИ НА ЛИПОВИТЕ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Заповед на Кмета за задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението и излъчване на акустичен сигнал ,,Въздушна опасност"
01.06.2018

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1 отдели 2 ,,ц", ,,х", ,,ш", ,,д", ,,з1", ж1", ,,г1", ,,к1", ,,ч", ,,ю", и 3 ,,щ", ,,ч"
29.05.2018
Заповед на Кмета

Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
11.05.2018
Списък на дейностите

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1 отдели 2 ,,ц", ,,х", ,,ш", ,,д", ,,з1", ж1", ,,г1", ,,к1", ,,ч", ,,ю", и 3 ,,щ", ,,ч"
04.05.2018
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 22.05.2018 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 22.05.2018 год. в деловодството на Община Чипровци.Заповед на Кмета   Условия за провеждане на търга   съдържание на документация за провеждане на търга   Приложения към документация за провеждане на търга

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: