Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Обяви

Съобщение на основание чл.195, ал.4 и 5 от ЗУТ
17.03.2017

Обявление на община Чипровци
15.03.2017
Община Чипровци

Обявяване на конкурс за длъжността ,,Директор" на Исторически музей - гр. Чипровци
13.03.2017

Oбява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци
07.03.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот XII, пл.№499, кв.35 в с.Бели мел - частна общинска собственост.
10.01.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землището на с. Бели мел
10.01.2017

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.