Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обяви

Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
22.01.2018
Списък на дейностите

Съобщение за провеждане на консултации по изменение на предварителен проект на общ устройствен план на община Чипровци и екологична оценка към него
04.01.2018
Общ устройствен план на община Чипровци Обявление от 09.01.2018 г.

Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминацията на 08.12.2017 г. от 10:00 часа
07.12.2017

Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ,,Секретар на община"
21.11.2017
Обявление Списък на допуснати кандидати

Съобщение до заинтересованите граждани
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо принудително отчуждаване на част от частни поземлени имоти за общински нужди във връзка с учредяване на право на преминаване и прокарване през чужди имоти, засегнати от трасе на МП «РП ІІІ – 1022 /Бели мел – Железна – Чипровци – Мартиново – ГПП/ - Отклонение Чипровци – «Гушовски манастир», «Атракционен парк» и хижа «Явор» м. «Мангесина ливада»
08.09.2017

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: