Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обяви

Дирекция “Бюро по труда”- Монтана Уведомява работодателите от общините Бойчиновци, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци и Якимово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г.
16.04.2018

Община Чипровци стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата на местно ниво
27.03.2018
Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на деца от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.Желаещите могат да кандидатстват като крайният срок за изпращане на формулярите е 24 май 2018 год. (четвъртък) на адрес:гр. Чипровци 3460община Чипровцибул. ,,Петър Парчевич" 45или e-mail: chiprovci@mail.bg Формуляр за кандидатстване

Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
22.01.2018
Списък на дейностите

Съобщение за провеждане на консултации по изменение на предварителен проект на общ устройствен план на община Чипровци и екологична оценка към него
04.01.2018
Общ устройствен план на община Чипровци Обявление от 09.01.2018 г.

Приемна на регионалния представител на комисията за защита от дискриминацията на 08.12.2017 г. от 10:00 часа
07.12.2017

Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ,,Секретар на община"
21.11.2017
Обявление Списък на допуснати кандидати

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: