Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Празнична програма!
Новини

Празнична програма!
20.08.2018

Празник на Балкана 2018
17.07.2018

Празник на Балкана 2018
17.07.2018

По повод 330 години Чипровско въстание!
16.07.2018
Белоградчишки скали и опера на върховете ще посветят Верди реквием на Джузепе Верди на  330 годишнината от избухването на Чипровското въстание. Всички желаещи могат да посетят събитието на 20.07.2018г. (петък) от 20,00 часа.При повече желаещи граждани и жители на общината билетите ще бъдат на цена от 10,00 лева.Записване до 19.07.2018г. в стая 207 на общинска администрация Чипровци.

Започва изпълнението на договора за ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на основно училище ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци
03.07.2018
      Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) и Община Чипровци подписаха Договор за  ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на основно училище ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци.Основната цел на проекта е постигането на положителен екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на проекта, изразяващ се в намаляването на емисии на парникови газове.       Общия размер на проекта е 552 233,78 лв.      Срока за изпълнението на проекта е 4 месеца.

Община Чипровци сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
03.07.2018
       Министерство на труда и социалната политика предостави на Община Чипровци безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 313 915.22 лева (триста и тринадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева и 22 ст.) по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05М9ОП001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество" за изпълнение на проект ,, Възраждане на занаятите в Северозапада".        Партньори на Общината са община Георги Дамяново и Фондация ,,Пътя на траките".       По проекта ще бъдат заети 25 лица.        Срокът за изпълнението на проекта е...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: