Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Новини

Конкурс за най-красиво яйце
21.03.2018

Областен информационен център – Монтана има удоволствието да Ви покани да участвате в информационна среща за представяне на актуални процедури и мерки от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Срещата ще се проведе на 27.03.2018 г. във времето от 10.00 до 12.00 ч. в Заседателна зала на Община Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45.
21.03.2018

Честит празник!
01.03.2018

Конкурс за лого на ,,Фестивал на килима"
26.02.2018
Необходими декларации:Декларация за авторство Декларация за предоставяне на авторско право

ДО ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ!
21.02.2018
Уважаеми госпожи и господа,   В качеството Ви на работодатели, се обръщаме към Вас, с молба да отделите няколко минути и попълните анкетен формуляр. Нужна ни е информация и мнения директно от Вас, работодателите за търсени професии, специалисти, работници и разбира се, техните характеристики.   Агенцията по заетостта, областна администрация и социалните партньори провеждаме проучване на Вашите потребности от кадри. Целта е да обобщим проблемите и всички заедно да намерим решения за осигуряване на качествена настояща и бъдеща работна сила.   Анкетният формуляр ще се попълва само по електронен път до края на м. февруари 2018 г., който се отваря директно, нa:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform      Разчитаме на Вашето участие!   От ръководството на...

Одобрен проект за „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“
06.02.2018
Договор за Безвъзмездна финансова помощ №12/07/2/0/00262 от 02.02.2018 г.        Община Чипровци изпълнява Проект „Реконструкция на ДГ „ДЕТЕЛИНА“, гр. Чипровци, УПИ I – 781, кв. 44 б, по регулационен план на община Чипровци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основи услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     Договорът е на стойност 1 083 638,39 лева   Срокът на изпълнявания проект е 24 (двадесет и четири месеца)   Дейности по проекта: Строително...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: