ПРАЗНИК НА БАЛКАНА
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Общинска собственост

Заповед на Кмета за провеждане на търг
19.07.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци
19.07.2017

Заповед за спечелили в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Чипровци
18.07.2017
Заповед на Кмета

Заповед № 425 на Кмета на община Чипровци за принудително отчуждаване на имоти
13.07.2017

Заповед № 427 на Кмета на община Чипровци за провеждане на търг с явно наддаване
13.07.2017

Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на град Чипровци 2017-2018 стопанска година
10.07.2017
Списък на имотите

Търсене
АНКЕТА