Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем
29.11.2017
Заповед на Кмета

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
20.11.2017

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.
20.11.2017

Заповед за провеждане на търг на 28.11.2017 г. от 14.00 часа
01.11.2017
Заповед на кмета

Заповед за спечелил публичен търг провел се на 23.10.2017 г.
23.10.2017
Заповед на кмета

Заповед за принудително отчуждаване на имот частна общинска собственост
12.10.2017

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: