Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Празнична програма!
Общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост: обект „Гостоприемница”
12.09.2018
Заповед на Кмета Обявление

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
12.09.2018
Заповед на Кмета Обявление

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Горна Ковачица, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
12.09.2018
Заповед на КметаОбява търг Списъци  

Публично обсъждане
20.07.2018
До всички заинтересовани граждани

Заповед за спечелил търга
17.07.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелили търг
11.07.2018
Заповед за спечелили

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: