Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил публичен търг
15.05.2018
Заповед за спечелил търг

Заповед за провеждане на публичен търг
26.04.2018

Обява за провеждане на публичен търг
26.04.2018

Протокол на комисия за определяне на площи по реда на чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и разпредели имотите – пасища и ливади от общинския поземлен фонд за всяко землище, които ще се отдават под наем за срок от пет стопански години.
24.04.2018

ДОПЪЛНЕНИЕ към списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землищата на община Чипровци 2018-2019 стопанска година
23.04.2018

Предложение за смяна предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост
19.04.2018
Предложение

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: