Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Обява за публичен търг
26.02.2018

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
26.02.2018
Заповед за провеждане на публичен търг

Обява за прием на заявления
23.02.2018

Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци 2018-2019 стопанска година
23.02.2018
Списъци за всички населени места на територията на община Чипровци

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
08.02.2018

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
08.02.2018
Годишен план

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: