Здравей, първи клас!
Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Общинска собственост

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Спортна база, стадион - публична общинска собственост
22.06.2017

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Спортна база, стадион - публична общинска собственост – находяща се в гр.Чипровци,бул.”Петър Парчевич”
22.06.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Железна., с. Бели мел, с.Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Горна Ковачица, с. Равна и с.Челюстница.
21.06.2017
Публичният търг ще се проведе на 24.07.2017г. от 13.00 часа, в малката заседателна зала на община Чипровци.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2017-2018 година в землище - гр. Чипровци.
21.06.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с НТП мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2017-2018 година
21.06.2017

Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Мартиново 2017-2018 стопанска година
21.06.2017
Списък на имотите

Търсене
АНКЕТА