Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Общинска собственост

Обявление за публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
15.08.2019
Обява     Публичният търг ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10.00 часа, в малка заседателна зала на община Чипровци.

Заповед за провеждане на търг на 17.09.2018 г.
15.08.2019
Заповед търг Списъци

Заповед за спечелил търг по чл.37 и ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Чипровци в землището на гр.Чипровци
09.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Чипровци в землището на с.Железна
09.07.2019
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че