Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Общинска собственост

До гражданите на община Чипровци и заинтересованите лица на територията на общината
08.03.2017

Проекто - изменения в Наредба №9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
27.02.2017
ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината

Прием на заявления по чл. 37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.99, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
23.02.2017

Списък имоти с НТП пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Чипровци за общо ползване за 2017 - 2018 г.
23.02.2017
Приложение 1

Списък на имотите с начин на трайно ползване мери,пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на гр. Чипровци 2017 - 2018 стопанска година.
23.02.2017
Приложение 2

Списък на имоти с начин на трайно ползвани мери,пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на с.Мартиново за 2017 - 2018 г.
23.02.2017
Списък на имотите

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.