Здравей, първи клас!
Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Европа - място за бъдеще!
Общинска собственост

До гражданите на община Чипровци и заинтересованите лица на територията на общината
19.05.2017

Публичен търге с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци - в землището на с.Бели мел и землището на с.Митровци
03.05.2017
Обява за провеждане на търг Заповед № 304 Приложение на Заповед № 304

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Чипровци за стопанската 2017-2018г. за землищата на Община Чипровци
25.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Чипровци
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището в с. Железна
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Горна Ковачица
07.04.2017

Търсене
АНКЕТА
Среща на науката с хора!