Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Общинска собственост

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Мартиново, с. Железна, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Горна Ковачица, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
12.09.2017
Заповед на кмета Обява за откриване на търг Списъци на обявените имоти по населени места

Заповед на Министерството на земеделието, храните и горите
08.09.2017

Заповед за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на земни маси
14.08.2017
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг
08.08.2017
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил в публичния търг
01.08.2017
Заповед на Кмета

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 5 000 куб./м. земни маси
26.07.2017
Заповед на Кмета

Търсене
АНКЕТА
Мерки за пожарна безопасност през лятото
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: