50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил търга
17.07.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелили търг
11.07.2018
Заповед за спечелили

Заповед за спечелил търг в землището на гр. Чипровци провел се на 02.07.2018г.
03.07.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг в землището на село Железна провел се на 02.07.2018г.
03.07.2018
Заповед на Кмета

Обявление за провеждане на търг
27.06.2018

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци
14.06.2018
Заповед за Кмета за обявяване на търга Обява за провеждане на търг Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на селата от територията на Общината Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Мартиново 2018-2019стопанска година

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: