Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Общинска собственост

Изменение на Заповед № 411 от 16.10.2018 година с Заповед № 441 гр. Чипровци от 02.11.2018 г.
05.11.2018

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г.
05.11.2018

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
05.11.2018
До гражданите

Заповед за спечелил търг
16.10.2018
Заповед на Кмета

Заповеди ОД ,,Земеделие" гр. Монтана
09.10.2018

Заповед за спечелил търга
08.10.2018
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: