Харесвате ли този сайт?
Да
Не
Става
Добре дошли в Чипровци
Чипровци - Цветето на България
Общинска собственост

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Чипровци за стопанската 2017-2018г. за землищата на Община Чипровци
25.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Чипровци
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището в с. Железна
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Горна Ковачица
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бели мел
07.04.2017

Заповед за определяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Митровци
07.04.2017

Търсене
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.